Veelgestelde vragen

Op deze website proberen we je zo compleet en transparant mogelijk te informeren over de cursussen en opleidingen van After All. Toch kan het zijn dat je nog vragen hebt. Er is een goede kans dat je vraag hieronder staat, natuurlijk met het bijbehorende antwoord.

Heb je dan nog steeds niet de vraag of het antwoord kunnen vinden?

Neem dan gerust even contact met ons op. Wij nemen de telefoon persoonlijk op en beantwoorden je vragen graag!

Nee hoor, lagere school met een beetje volwassen leeftijd volstaat.

De Vakopleiding Bloemschikken bestaat uit 30 lesdagen van ieder 2 lesblokken; ochtend en middag. Cursisten komen 1 maal per week (bijvoorbeeld dinsdag) om les te volgen. Alles bij elkaar ben je na ongeveer 9 maanden klaar.

De Vakopleidingen van After All vinden alleen overdag plaats. De avonden zijn niet lang genoeg om de lesstof goed te kunnen behandelen. We willen er tenslotte ook geen nachtwerk van maken...

De enige les die we in de avonduren verzorgen is Inspirerend Bloemschikken voor Gevorderden. Die duurt ongeveer van 19.00 - 22.00 uur.

After All streeft ernaar zo min mogelijk les te geven tijdens vakanties of feestdagen. Wij houden zo veel mogelijk rekening met de schoolvakanties van de Regio Zuid, zodat mensen met kinderen niet direct voor een 'oppasprobleem' worden geplaatst.
Ook tijdens nationale feestdagen worden er geen lessen verzorgd.

Incidenteel en bij wijze van uitzondering kan er tijdens vakanties en op feestdagen wel privé les worden verzorgd. Dit gebeurt altijd in overleg.

Ook hier zijn de lessen van Inspirerend Bloemschikken voor Gevorderden een uitzondering, want die lessen gaan in de vakantie gewoon door. Natuurlijk niet op nationale feestdagen!

Nee, bij After All niet! Alle bloemen, blad- en bijmaterialen, vazen, schalen enzovoort, die tijdens de klassikale lessen worden gebruikt, zijn inbegrepen.

De Vakopleiding Bloemschikken start twee maal per jaar: in februari en in september. Kijk in het opleidingenoverzicht of de detailpagina van de betreffende opleiding voor de start- en einddatum.

Iedere cursist die trouw de lessen heeft gevolgd, krijgt een Certificaat van Deelname indien hij of zij geen examen wil of kan doen, of niet is geslaagd voor dat examen. Kijk voor de details bij het examenreglement van de Vakopleiding Bloemschikken.

Opmerking: Je hoeft GEEN examen te doen om een Certificaat van deelname te krijgen.

Hoewel het examen - inclusief de voorbereidingen - is inbegrepen in de opleiding en in het cursusgeld, is het niet verplicht om examen te doen. Er vindt echter geen restitutie van cursusgeld plaats. Wil je, mag je of kun je geen examen doen, dan ontvang je een Certificaat van Deelname. Zie de vraag hierboven.

De minimum leeftijd is 16 jaar. Een maximum leeftijd is er niet, want je bent natuurlijk nooit te oud om te leren...

Nee, in tegenstelling tot een aantal andere scholen (vaak onderwijs voor leerplichtigen) doet After All niet aan verplichte stages. After All is een particuliere school en onze cursisten komen een opleiding volgen omdat ze dat leuk vinden. We kunnen een stageperiode echter wel aanraden. Ervaring opdoen is altijd handig én verstandig...

Lunches zijn inbegrepen bij het cursusgeld van alle dagcursussen en -opleidingen die een gehele dag duren. Dat geldt ook voor de koffie, thee en frisdrank gedurende de lesdagen. Uiteraard is er geen lunch inbegrepen bij middag- of avondcursussen; wel koffie, thee of frisdrank.

Hoewel wij huiswerk soms een beetje 'kinderachtig' vinden klinken, zijn we wel degelijk van mening dat veel en regelmatig oefenen noodzakelijk is voor mensen die de Vakopleiding Bloemschikken serieus nemen. Oefening baart kunst is geen loze kreet.

Een praktisch voorbeeld: Wanneer je als bloemist een bruidsboeket wilt maken, dan heb je daar maar een bepaalde tijd voor. Doe je er langer over of is het boeket niet af, dan heb je een financieel probleem, of ruzie met de bruidegom die het bruidsboeket komt ophalen dat helaas nog niet af is...

Ja, het examen dat aan het eind van de Vakopleiding Bloemschikken wordt afgenomen is een praktijkexamen. Kijk voor details bij het examenreglement van de Vakopleiding Bloemschikken.

Nee, het examen bestaat voor 100% uit praktijkopdrachten. Zie de vraag hierboven.

Ja. Er is een aantal zeer praktijkgerichte theorielessen, waaronder nomenclatuur (wetenschappelijke naamgeving) der bloemen en planten. De meeste theoretische stof wordt tijdens een praktijkles behandeld indien dat relevant is.

Niet om de cursus te volgen of tot een goed einde te brengen, maar wel degelijk wanneer je na de opleiding serieus aan de slag wilt, bijvoorbeeld als bloemist winkelier. Tijdens de Vakopleiding Bloemschikken worden overigens wel de Latijnse bloemen- en plantennamen gebruikt. Er is ook een dagdeel gewijd aan de juiste schrijfwijze en uitspraak van deze Latijnse nomenclatuur.

De Vakopleiding Bloemschikken is voor beginners en voor mensen die al wel met bloemen hebben gewerkt, maar de technieken nog niet (voldoende) onder de knie hebben. Ook zien wij steeds vaker mensen die al veel workshops hebben gevolgd, maar die het nu eindelijk écht willen leren.

Nee, we beginnen bij de Vakopleiding Bloemschikken met zijn allen zogezegd op technisch niveau nul. De verschillen in niveau tussen de leerlingen verdwijnen gedurende de opleiding grotendeels vanzelf.

Heb je vragen over het STAP-budget, of en hoe jij deze subsidie kunt aanvragen? Lees dan onze online brochure, of bekijk de STAP-budget informatie op de website van de overheid.

Hieronder hebben we alvast een aantal vragen en de antwoorden daarop voor je verzameld. Zo weet je in korte tijd heel veel meer over deze interessante subsidieregeling. Maak er gebruik van!

De subsidieaanvrager heeft een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. Van een band met de Nederlandse arbeidsmarkt is sprake indien voldaan wordt aan de volgende drie voorwaarden:

  • De subsidieaanvrager is op het moment van de aanvraag achttien jaar of ouder en heeft de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de Algemene ouderdomswet, nog niet bereikt;
  • De subsidieaanvrager is een burger van de Unie of een familielid van een burger van de Unie als bedoeld in Richtlijn 2004/38/EG15; én
  • De subsidieaanvrager is de afgelopen twee jaar gedurende tenminste zes maanden verzekerd voor de volksverzekeringen en kan daarmee aantonen een band te hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt. Ten behoeve van de uitvoerbaarheid en de rechtszekerheid zal de uitvoerder bij de beoordeling van dit criterium voor twee jaar terugkijken. Bij de beoordeling van de aanvraag zal de uitvoerder beoordelen of de subsidieaanvrager in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voorafgaand aan het aanvraagtijdvak waarin het STAP-budget wordt aangevraagd gedurende tenminste zes maanden verzekerd is geweest voor de volksverzekeringen in Nederland.

Het UWV richt hiervoor een STAP-portaal in. Het voorportaal is beschikbaar vanaf 1 februari 2022 en vanaf 1 maart 2022 is aanvragen mogelijk. Via www.stapuwv.nl wordt de deelnemer verder gewezen.

Het aanvraagloket voor het STAP-budget is geopend vanaf 1 maart 2022. De subsidie kan jaarlijks gedurende zes tijdvakken van elk zes maanden worden aangevraagd. Toekenning van het STAP-budget – indien aan de voorwaarden van het STAP-budget wordt voldaan – gebeurt op basis van het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

In 2022 is sprake van een gelijke verdeling over de aanvraagtijdvakken. Monitoring zal moeten uitwijzen of in de toekomst gecorrigeerd dient te worden voor piekmomenten van inschrijvingen. In de vakantieperiodes is er bijvoorbeeld minder vraag naar opleidingen.