Copyright

Copyright voor de website www.afterall.nl

After All Vakopleidingen Bloemschikken is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 34222503.

Niets uit bovengenoemde websites mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van After All.

Het is niet toegestaan zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van After All informatie van bovengenoemde websites op enige wijze commercieel te gebruiken. Indien je dit toch wenst, neem dan contact met ons op voor een regeling.

Het is uitsluitend toegestaan de informatie, foto's, tekeningen en dergelijke van bovengenoemde websites voor persoonlijk privégebruik op enige wijze te gebruiken of het geheel of delen daarvan te downloaden.

Van sommige delen van de informatie op bovengenoemde websites ligt het auteursrecht bij derden. Het betreft bijvoorbeeld onderwerpen die in door derden gepubliceerde boeken zijn opgenomen. Ook ligt van sommige foto's het copyright bij de betreffende fotograaf.

Indien je iets van de informatie uit deze website wilt gebruiken, dan is bronvermelding van de website en naamsvermelding van de rechthebbende auteur steeds verplicht.

Ook voor scholen is het niet toegestaan informatie van deze website te gebruiken, zoals lesteksten, lesroosters, bronnen hiervoor of anderszins. Wil je bijvoorbeeld lesinformatie overnemen, neem dan contact met ons op voor een regeling.

Lees ook het privacy statement en de disclaimer.