Privacy statement

 

Persoonsgegevens

De websites www.afterall.nl, www.onlineBloemschikken.nl en www.fotoalbumafterall.nl worden beheerd door After All v.o.f., gevestigd De Wieken 75, 6021 LB Budel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 34222503.

Tijdens uw bezoek aan bovengenoemde websites kan After All persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. After All zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Dit Privacy Statement bevat informatie over de doeleinden die After All bij de verwerking van gegevens in verband met bovengenoemde websites nastreeft en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Doeleinden van gegevensverwerking

After All verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van bovengenoemde websites ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen.

De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van bovengenoemde websites of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

 

Gevoelige informatie

After All tracht niet via bovengenoemde websites gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin After All wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan After All instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

 

Internetsite gebruik

After All kan informatie over het gebruik van bovengenoemde websites verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnamen, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie.

 

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met bovengenoemde websites zijn verbonden.

 

Vragen - contact opnemen met After All

Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking, of uw omgang met bovengenoemde websites, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

Wijzigingen Privacy Statement

After All behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Lees ook de copyright informatie en de disclaimer.