Examenreglement Vakopleiding Bloemschikken

Dit examenreglement is opgemaakt door After All Vakopleidingen Bloemschikken op 1 juli 2021. Alle eerdere examenreglementen van de Vakopleiding Bloemschikken van After All komen hiermee te vervallen.

Het examenreglement beschrijft en specificeert de regels die worden gehanteerd bij het afnemen en beoordelen van de praktijkexamens die worden afgelegd door cursisten van de Vakopleiding Bloemschikken van After All.

Dit examenreglement kun je hier downloaden.

Artikel 1

 

Definities

1.1

In deze examenreglementen worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Examen: Het geheel van de tests ter beoordeling van de kandidaat om te kunnen vaststellen of de kandidaat tegemoet komt aan de kwalificaties van het betreffende diploma.
 • Examencommissie: De commissie die is samengesteld door After All voor de organisatie en uitvoering van het betreffende examen.

Artikel 2

 

Organisatie

2.1

Het examen wordt georganiseerd door After All Vakopleidingen Bloemschikken.

2.2

De toezichthouder is de examencommissie.

2.3

Het examen is geen openbaar examen.

 

Artikel 3

 

Identificatie

3.1

De kandidaat dient zich te identificeren indien de kandidaat daar door de examencommissie om wordt verzocht. Wanneer de kandidaat geen geldige identificatie kan overleggen ontvangt de kandidaat geen diploma.

3.2

Tijdens het examen dient de kandidaat de instructies van de examencommissie op te volgen.

 

Artikel 4

 

Examen informatie

4.1

De kandidaat ontvangt alle benodigde informatie tenminste zeven dagen voor aanvang van het examen, waaronder:

 • De plaats en exacte tijd waarop het examen wordt afgenomen;
 • Een examenrooster;
 • Instructies betrekking hebbend op het examen.

Artikel 5

 

Exameneisen

5.1

Alleen kandidaten die de Vakopleiding Bloemschikken bij After All of bij onlineBloemschikken, of een gelijkwaardige opleiding (b.v. DFA) ergens anders hebben gevolgd kunnen in staat worden gesteld het examen af te leggen.

 

Artikel 6

 

Examenonderdelen Vakopleiding Bloemschikken

6.1

Het af te nemen examen van de Vakopleiding Bloemschikken is een praktijkexamen. Tijdens het examen dient iedere kandidaat vijf bloemenarrangementen te maken. Deze vijf examenonderdelen worden aan de kandidaten bekend gemaakt tijdens de examenvoorbereidingsdagen. After All kiest vijf arrangementen uit onderstaande lijst met tien potentiële arrangementen.

1. Vaasarrangement

2. Schaalarrangement

3. Tafeldecoratie

4. Corsages

5. Bruidsboeket

6. Rouwarrangement

7. Voorwerpversiering

8. Handgebonden Boeket

9. Biedermeier Werkstuk

10. Wanddecoratie

 

6.2

De arrangementen zullen ieder worden beoordeeld op de volgende criteria:

 • Vorm;
 • Houdbaarheid;
 • Techniek.

 

Artikel 7

 

Cijfers

7.1

De cijfers die kunnen worden toegekend aan ieder individueel bloemenarrangement gaan van 1 (één) tot en met 10 (tien). Er kunnen ook halve cijfers worden toegekend, bijvoorbeeld 6,5.

 

 • 1 en 2 : erg slecht;
 • 3 en 4 : slecht;
 • 5 : onvoldoende;
 • 6 : voldoende;
 • 7 : goed;
 • 8 : erg goed.
 • 9 : uitstekend;
 • 10 : perfect.

Artikel 8

 

Slagen voor het examen

8.1

De kandidaat slaagt voor het examen voor de Vakopleiding Bloemschikken, wanneer de kandidaat:

 • een totaal score heeft van tenminste 27,5 punten;

     én

 • vijf maal het cijfer 5,5 of hoger heeft;

 

Artikel 9

 

Zakken voor het examen

9.1

De kandidaat zakt voor het examen voor de Vakopleiding Bloemschikken, wanneer de kandidaat:

 • een totaal score heeft die lager is dan 26,5 punten;

      of

 • minder dan vier maal het cijfer 5,5 of hoger heeft;

      of

 • één of meer cijfers heeft die lager zijn dan 4,5.

 

Artikel 10

 

Herexamen

10.1

De kandidaat kan deelnemen aan een herexamen wanneer de kandidaat:

 • een totaal score heeft van tenminste 26,5 punten;

      én

 • vier maal het cijfer 5,5 of hoger heeft;

      én

 • geen cijfer lager dan 4,5 heeft.

 

10.2

Slechts één arrangement waarvoor geen voldoende is gehaald tijdens het examen kan worden overgedaan tijdens het herexamen.

 

Artikel 11

 

Slagen voor het examen na een herexamen

11.1

De kandidaat dient te voldoen aan de hieronder genoemde eis teneinde te slagen voor het examen na het afleggen van een herexamen:

 • Het arrangement dat tijdens het herexamen werd gemaakt dient te worden gewaardeerd met het cijfer 5,5 (vijf komma vijf) of hoger.

 

Artikel 12

 

Diploma en Cijferlijst

12.1

Wanneer de kandidaat slaagt voor het examen - al dan niet na het afleggen van een herexamen - ontvangt de kandidaat een diploma dat het niveau van de opleiding weergeeft.

12.2

De behaalde cijfers worden vermeld op een separate cijferlijst.

12.3

Het diploma blijft geldig als toelatingsbewijs voor de Vervolg Vakopleiding Bloemschikken gedurende de rest van het kalenderjaar waarin het diploma werd behaald, plus de twee volledige aansluitende kalenderjaren.

 

Artikel 13

 

Certificaat van Deelname

13.1

Wanneer de kandidaat niet slaagt voor het examen - al dan niet na het afleggen van een herexamen - dan ontvangt de kandidaat een certificaat van deelname dat aangeeft dat de kandidaat de op het certificaat genoemde opleiding heeft gevolgd. Het certificaat zegt niets over het niveau van de kandidaat met betrekking tot de opleiding.

13.2

Het certificaat blijft geldig als toelatingsbewijs voor het examen van de Vakopleiding Bloemschikken gedurende de rest van het kalenderjaar waarin het certificaat werd verkregen, plus het volledige aansluitend kalenderjaar.

 

Artikel 14

 

Herkansing

14.1

Wanneer een kandidaat niet is geslaagd voor het examen van de Vakopleiding Bloemschikken, dan kan de kandidaat opnieuw deelnemen aan het examen aan het eind van de volgende Vakopleiding Bloemschikken. De kandidaat kan dan ook opnieuw deelnemen aan de examenvoorbereidingsdagen.

14.2

De kandidaat kan deelnemen aan een examen zolang het door de kandidaat verkregen certificaat van deelname geldig is.

14.3

Om opnieuw deel te kunnen nemen aan het examen, zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, dient de kandidaat zich in te schrijven voor het betreffende examen, waaraan kosten zijn verbonden.

 

Artikel 15

 

Beroep

15.1

Het is voor de kandidaat niet mogelijk tegen de uitslag van het examen in beroep te gaan.

15.2

De examencommissie van After All zal een bindend besluit nemen in het geval iets niet door dit reglement wordt afgedekt, of in geval van noodzakelijke wijzigingen en of aanpassingen van dit reglement.