Vakopleidingen Bloemschikken goedkoper door Belastingdienst…

Wist u dat Vakopleidingen Bloemschikken een flinke aftrekpost op uw belastingformulier kunnen zijn? Nee? Lees dan snel verder...

 

Het geld ligt weer eens op straat

Zoals we zijn gewend van de Fiscus (of zeggen we gewoon Belastingdienst), werkt daar alles per fiscaal jaar. Voor de doorsnee Fiscale-Nederlander staat dat gelijk aan een kalenderjaar. U kunt wellicht nog een leuk belastingvoordeel behalen wanneer u actie onderneemt vóór de jaarwisseling, en gelukkig duurt dat nog even. Voor de duidelijkheid: het gaat hier niet om een eenmalige kans, voorlopig is het een structurele belastingfaciliteit. Eigenlijk is het een geval van ‘het geld ligt op straat’, maar je moet het natuurlijk wel even oprapen.

 

Aftrekposten…

Hoewel de fiscale regelingen voor wat betreft scholingskosten een aantal jaren geleden nogal zijn teruggeschroefd, is er gelukkig nog steeds een regeling waarmee u een behoorlijk deel van uw opleidingskosten kunt terugkrijgen! Middels de zogeheten ‘persoonsgebonden aftrek’ (wie verzint zo’n term?) kunt u de studiekosten van uw Vakopleiding Bloemschikken opvoeren als aftrekpost. We hebben het dan niet alleen over de kosten van de opleiding zelf, maar ook over kosten die u maakt wanneer u bijvoorbeeld relevante boeken, vakbladen en vaktijdschriften, materiaal om te oefenen, of gereedschap aanschaft. Het moet natuurlijk een direct verband houden met de (Vak-)opleiding die u volgt.

 

De fiscus betaalt dus mee!!

  • U of uw fiscale partner doet de uitgaven voor uw studie.
  • De opleiding die u volgt is gericht op uw beroep of uw toekomstig beroep.
    • Vooral de term ‘toekomstig’ is hier belangrijk. Wanneer u de vakopleiding bloemschikken volgt in het kader van omscholing, bijvoorbeeld omdat u uw huidige beroep zat bent, dan is de regeling toch van toepassing wanneer u de opleiding gaat gebruiken als basis voor een nieuw beroep. Een stewardess (om maar een voorbeeld te noemen) kan dus gebruik maken van de regeling als zij aannemelijk kan maken dat zij voornemens is haar beroep te maken van ‘iets met bloemen’, wanneer zij een Vakopleiding Bloemschikken van After All gaat doen. Niet per definitie in een bloemenzaak; er zijn tenslotte meerdere opties in de bloemenwereld.
  • De uitgaven voor de studie, minus eventuele vergoedingen (b.v. van een werkgever) zijn hoger dan de drempel van € 250,-. De uitgaven die per saldo overblijven mag u opvoeren als aftrekpost. Meestal geldt een maximaal aftrekbedrag van € 15.000,-.
  • Per kalenderjaar
    • Belangrijk: Genoemde bedragen gelden per kalenderjaar. Waarom is dat belangrijk? De drempel van € 250,- geldt per kalenderjaar. Wanneer u bijvoorbeeld in 2018 een Vakopleiding Bloemschikken volgt (en belangrijk: betaalt), dan moet u die drempel eerst van uw kosten afhalen om het af te trekken bedrag te bepalen.

 

~ Joop Overhand ~