Erkend of niet Erkend, that's the question...

In dit epistel wil ik uiteenzetten hoe het volgens mij zit met de (al dan niet) erkende Vakopleidingen Bloemist Winkelier. Ook ik heb de wijsheid niet in pacht en ook mijn informatie kan intussen verouderd zijn. In dat geval: voel je niet te beroerd om me 'terecht te wijzen'! Vertel me dan vooral hoe het wél zit.

Vakdiploma was VERPLICHT

Vóór 1996 was het voor iedereen die een bloemenwinkel wilde starten of er wilde gaan werken VERPLICHT om een Vakdiploma Bloemist Winkelier te hebben. Dat was een landelijk, door de overheid erkend Vakdiploma. Diverse scholen leidden dus mensen op voor dat ene, landelijke examen. Praktijk én theorie. Duidelijkheid troef voor iedereen. Voor de ondernemer was het daarnaast VERPLICHT om een Middenstandsdiploma te hebben, later Algemene Ondernemersvaardigheden (AOV) genoemd. Nog meer duidelijkheid, nog steeds prettig.

Op 1 januari 1996 veranderde er heel veel voor ondernemers (én voor hun personeel). Bloemist, Fotograaf, Fietsenwinkel en nog wat (non-food) beroepen werden door de overheid plots bestempeld als 'vrije beroepen'. Dat hield in dat een bloemist GEEN Vakdiploma meer nodig had en zijn personeel ook niet. Althans, volgens de regels van de wet. Het aantal aanmeldingen voor Vakopleidingen Bloemschikken liep drastisch terug, want ja, als je dat diploma toch niet nodig hebt, waarom zou je dan nog naar school gaan?

Op 1 januari (2001 of 2002) werd het nog erger: ook het Middenstandsdiploma hebben bovengenoemde ondernemers niet meer nodig. Oftewel: ga morgenochtend naar de Kamer van Koophandel en morgenmiddag heb je op papier een bloemenwinkel. Zonder enig papiertje. Te triest voor woorden, vinden wij nog steeds. Echter: een deel van de argumentatie van de overheid was dat 'een goede ondernemer niet per sé een goede bloembinder hoeft te zijn, zolang hij dan maar goed geschoold personeel in dienst heeft'. En daar is ook wel weer wat voor te zeggen, want sommige bloemisten zijn prima bloembinders, maar niet zulke goede ondernemers. Dat komt doordat ze (te)veel hart voor hun toko hebben en aan goed ondernemerschap niet altijd toekomen. Een goede ondernemer met goed geschoold personeel kan dus een kwalitatief goede en goedlopende bloemenwinkel opleveren.

Natuurlijk wilden en willen scholen een 'kapstok' om hun schooldiploma (want dat was het slechts geworden) aan op te hangen en er enig gewicht aan te geven. Sommige scholen gingen elkaars diplomalijn erkennen, sommigen zochten erkenning bij de Vereniging Bloemist Winkelier (VBW), anderen worden ondertussen erkend door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO), maar er is geen enkele duidelijkheid over de exacte waarde van deze erkenningen. Soms zit aan een Vakdiploma van een school een salarisverhoging gekoppeld voor het geslaagde personeelslid, soms niet.

Wij krijgen met enige regelmaat nog steeds de vraag: 'Zijn uw opleidingen erkend'? Om volledig, transparant en eerlijk te zijn moet je dan dus bovenstaand epistel gaan vertellen. Niet handig en al helemaal niet duidelijk voor een leek. Maar is er duidelijkheid voor de scholen? Nee. Of Ja. Of....ik weet het niet meer. Wie erkent nou wie en wie erkent wie niet meer? Spelen commerciële belangen een rol in die erkenning? Dat lijkt me een slechte zaak.

Resumerend voor: het is (mij) niet meer helemaal duidelijk door wie welke Bloemschikopleiding wordt erkend en wat je dus al dan niet aan die erkenning hebt.
Ondertussen doen wij ons uiterste best om gewoon technisch goed geschoolde bloembinders 'aan de markt af te leveren'. En dat lukt aardig.

Joop Overhand


Reacties zijn van harte welkom...