Scholingsaftrek gehandhaafd in 2019

Profiteer nu nog MAXIMAAL van de huidige regeling! Zo kunt u ruim € 900,- terugkrijgen van het cursusgeld voor uw Vakopleiding Bloemschikken. ALLE vakopleidingen die u nog in 2019 betaalt, vallen nog onder de huidige regeling...

Vanaf 2020 komt er een andere regeling in de plaats voor de huidige scholingsaftrek. De fiscale scholingsaftrek blijft in 2019 nog bestaan! Dat staat te lezen in de Rijksbegroting 2019 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

In het Regeerakkoord is afgesproken dat de fiscale aftrekpost voor scholingskosten vanaf 2020 wordt vervangen door een individuele leerrekening. In 2019 blijft de fiscale scholingsaftrek nog behouden. 

Er bestaat momenteel een aftrek voor een aantal scholingsuitgaven. Het betreft les-, cursus-, college- en examengelden en verplicht gestelde leermiddelen.
 

Drempel en plafond

Behalve dat dus niet alle gemaakte scholingskosten tot aftrek leiden, de reiskosten zijn bijvoorbeeld niet aftrekbaar, kent de regeling ook nog een drempel en plafond. Dit betekent dat de eerste € 250 aan kosten niet tot aftrek leidt en dat alle kosten boven de € 15.000 niet in aftrek komen als een studie buiten de standaardstudieperiode wordt gevolgd (zie de website van de Belastingdienst).

 

Opvolger voor de aftrek pas in 2020

Er komt dus in 2019 nog geen alternatief voor de aftrek. Een alternatief moet voldoen aan de doelstelling van een leven lang lerenbeleid. Hierover zullen nog afspraken worden gemaakt met relevante partijen.

 

Welke kosten zijn wel aftrekbaar?

  • De kosten moeten op u of uw partner drukken;
  • Scholingsuitgaven dienen te worden verminderd met de jaardrempel van € 250,-;
  • Cursusgeld, examengeld, lesgeld, collegegeld, verplichte boeken en readers, verplichte leermiddelen, beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, kleding, helm, enz.).

 

Welke kosten zijn niet aftrekbaar?

  • De kosten moeten op u of uw partner drukken;
  • Laptop, pc en of tablet, E-reader, verblijfskosten, studiereizen, excursies, reiskosten.

 

U kunt de kosten van uw Vakopleiding Bloemschikken opvoeren als aftrekpost bij de belastingdienst. Voor iemand die in de laagste belastingschijf zit (en dus het minste voordeel heeft) betekent dit dat u ongeveer € 900,- netto kunt terugkrijgen!

Zit u in een hogere belastingschijf? Dan is het voordeel nog groter...

BELANGRIJK: Om nog gebruik te kunnen maken van deze regeling MOET u de kosten voor uw opleiding(en) in 2019 hebben voldaan. Ook als uw opleiding pas in 2020 van start gaat. Dus als u overweegt de Vervolg Vakopleiding Bloemschikken in 2019 of 2020 te gaan volgen, dan kunt u ook daar flink op besparen!

 

 

~ Joop Overhand ~