Inspirerend Bloemschikken voor gevorderden

Eén middag per maand elkaar lekker inspireren (abonnement)

IB23M2

Elke laatste donderdagmiddag van de maand

Startdatum
Einddatum
do: 26 januari 2023
do: 14 december 2023
do: 16 februari 2023
do: 25 januari 2024
do: 30 maart 2023
do: 29 februari 2024
do: 20 april 2023
do: 28 maart 2024
do: 25 mei 2023
do: 25 april 2024
do: 29 juni 2023
do: 30 mei 2024
do: 27 juli 2023
do: 27 juni 2024
do: 31 augustus 2023
do: 25 juli 2024
do: 28 september 2023
do: 29 augustus 2024
do: 26 oktober 2023
do: 26 september 2024
do: 30 november 2023
do: 31 oktober 2024
do: 14 december 2023
do: 28 november 2024

Bruto prijs: € 64,00

Stap budget: - € 0,00


Netto prijs: € 64,00

Leslocatie

Gemeenschapscentrum 'de Schakel'
St. Barbaraweg 1
6024 AR Budel-Dorplein
Nederland

Let op!

Dit is een abonnement

Deze versie van Inspirerend Bloemschikken is een abonnement (waarvoor je maandelijks betaalt) en daarom kan er geen STAP-budget voor worden aangevraagd. Wil je STAP-budget aanvragen voor Inspirerend Bloemschikken? Kies dan voor de 12-maanden variant, de IB23M1.

Elke maand weer een Inspirerende middag, die ervoor zorgt dat je een betere bloembinder wordt!

Wat is Inspirerend Bloemschikken?

Inspirerend Bloemschikken voor gevorderden is een middagcursus voor mensen die minimaal al een Vakopleiding en/of Vervolg Vakopleiding of gelijkwaardig hebben gevolgd. Mensen die dus in ieder geval al een behoorlijk bloemschikniveau hebben bereikt, omdat we het niet voor niets een cursus voor gevorderden hebben genoemd.
 

Eén middag per maand

Inspirerend Bloemschikken is een doorlopende cursus, die één middag per maand wordt gegeven: elke laatste donderdag van de maand. Het is een cursus die enerzijds technisch, en anderzijds inspirerend anders zal zijn. Het is de bedoeling dat de cursisten en de docent elkaar inspireren om zich verder te (helpen) ontwikkelen. Op het technische én creatieve vlak.
 

Inspiratie komt van iedereen

Het zal dus niet alleen de docent zijn die met ideeën voor onderwerpen komt, maar dit gebeurt in samenspraak met de cursisten, die vaak vol zitten met leuke ideeën. Zij weten echter niet altijd hoe ze die ideeën technisch vorm kunnen geven en dan is het handig om er een docent met ervaring en verstand van zaken bij te hebben.
 

Lees vooral de Aanvullende informatie hieronder!

Aanvullende informatie

Doel - blijf jezelf professioneel ontwikkelen

After All heeft met deze cursus tot doel om de cursisten op een professionele manier doorlopend te inspireren en ze de gelegenheid te bieden zichzelf te blijven ontwikkelen. Om de professionele groei van de cursisten te bewerkstelligen worden telkens weer bestaande arrangementen besproken en geanalyseerd of nieuwe arrangementen bedacht. De arrangementen worden daar waar mogelijk geschikt gemaakt voor verkoop. Zo worden bestaande trends gevolgd en verkoopbaar gemaakt en soms ook worden nieuwe trends gecreëerd. De nieuw ontworpen arrangementen kunnen dan professioneel in de markt worden gezet.

Bij Inspirerend Bloemschikken leren de cursisten om andere dan de meest gangbare technieken, vormen en stijlen te hanteren, te ontwikkelen en te gebruiken. Zij zijn constant bezig met hun persoonlijke professionele ontwikkeling, waardoor zij betere bloembinders of bloemisten worden. Het zal duidelijk zijn dat dit alles moet leiden tot betere kansen van de cursisten op de arbeidsmarkt en/of tot een boost van hun carrière. Stap voor stap bewegen de cursisten zich naar een hoger niveau en zij bereiken als bloembinder daardoor vaak een hoger segment van hun klantenkring.
 

Doelgroep

Veel cursisten die deze cursus gaan volgen hebben al diploma’s van de Vakopleiding en de Vervolg Vakopleiding Bloemschikken op zak en werken al professioneel met bloemen. Velen als bloemist of als professioneel bloembinder, anderen verzorgen zelf workshops waar zij hun boterham mee verdienen. In een aantal gevallen is er sprake van een carrière-switch, waarbij de cursist naast de opleiding parttime aan de slag gaat als bloembinder. De cursisten willen doorgroeien naar een hoger professioneel niveau op bloemschikgebied en daar gebruiken zij deze cursus voor.

Tijdens de reeds gevolgde Vakopleiding Bloemschikken en Vervolg Vakopleiding Bloemschikken hebben de cursisten weliswaar de belangrijkste en meest gangbare arrangementen leren maken, maar er is natuurlijk nog heel veel meer om te ontdekken, te leren en verder te ontwikkelen. Om hun professionele activiteiten te kunnen uitbreiden en te kunnen verbeteren heeft After All deze cursus ontwikkeld. Hiermee kunnen de cursisten hun carrière een boost geven en hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren.
 

Studiebelasting

De studiebelasting voor deze cursus is ongeveer 3 uur per maandelijkse les. Daarnaast wordt aan de cursisten gevraagd om zelf onderzoek te doen naar nieuwe onderwerpen, vormen, stijlen en technieken.
 

Vooropleiding

Om deel te kunnen nemen aan deze cursus is een Vakdiploma Bloemschikken (of gelijkwaardig) vereist, liefst aangevuld met een diploma van de Vervolg Vakopleiding Bloemschikken (of gelijkwaardig).
 

Certificaat

Wanneer je bij minimaal 80% van de lessen aanwezig bent geweest, ontvang je een After All Certificaat van Deelname.

Wat krijg je allemaal?

Materialen; soms ook zelf iets meebrengen

Ook tijdens deze cursus zorgen wij weer voor de benodigde materialen, maar uit oogpunt van het stimuleren van de eigen creativiteit en uit kostenbesparende overwegingen zullen wij ook aan de cursisten vragen om af en toe zelf wat materialen, bijvoorbeeld een vaas of schaal, mee te brengen.
 

Inbegrepen

 • Alle benodigde bloem- en bladmaterialen in een grote verscheidenheid.
 • Alle voor de lessen benodigde hulpmaterialen, zoals bloementape, alle draadsoorten en diktes, diverse lintsoorten en paperribbon, raffia, watervaste tape enzovoort.
 • Twee consumpties per persoon tijdens de lesmiddagen.

Wat leer je allemaal?

Onderwerpen

Onze cursisten worden elke les weer uitgedaagd om verder en ‘out of the box’ te denken en te doen, soms leidt dat tot arrangementen met een experimenteel karakter. Zij kunnen naast de arrangementen die ze al beheersen hun technieken uitbreiden, waarbij ze steeds meer hun eigen creativiteit en talent gebruiken en telkens weer van elkaar kunnen leren.
 

Ondernemersvragen

Ook worden o.a. zaken als prijsstelling, duurzaamheid, hergebruik van materialen en vragen als Hoe pak jij als ondernemer die en die zaken aan? besproken.
 

Wat doen we volgende week?

Tijdens elke les wordt er besproken welke onderwerpen er de volgende les/lessen aan bod gaan komen. De cursisten hebben hier vanuit het oogpunt van hun ontwikkeling ook inspraak in. De onderwerpen staan dus op voorhand nog niet vast.
 

Hetzelfde, maar toch anders

In de loop der jaren komen er steeds weer nieuwe materialen, hulpmiddelen en gereedschappen op de markt, waarmee nieuwe of andere technieken kunnen worden aangeleerd. Met deze technieken, gecombineerd met nieuwe of veranderende stijlen, worden dan weer nieuwe of andere arrangementen ontwikkeld. Aan het eind van een les zijn er arrangementen gecreëerd, die ondanks het feit dat ze op elkaar lijken, toch allemaal anders en uniek zijn.
 

Beter en completer

Deze manier van werken heeft tot gevolg dat onze cursisten een steeds hoger niveau bereiken, zowel op technisch als op creatief gebied. Hierdoor worden zij als bloembinder of bloemist beter en completer en werken zij doorlopend aan hun carrière.

Spelregels

We kennen 14 spelregels, voor duidelijke afspraken

 1. De cursus heeft een doorlopend karakter, je bepaalt zelf hoelang je mee wilt blijven doen.
 2. De cursus wordt één middag per maand gegeven: elke laatste donderdagmiddag van de maand.
 3. Je schrijft je in voor onbepaalde tijd, het is een lidmaatschap.
 4. Om er geen 'duiventil' van te maken, geldt er een opzegtermijn van drie (3) volledige kalendermaanden.
 5. Opzeggen dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 6. Per kalenderjaar kan je tweemaal kosteloos een les annuleren, bijvoorbeeld wanneer je op vakantie wilt, of gewoon een keer niet wilt of kunt deelnemen. Annuleren kan tot minimaal twee weken van tevoren. De derde keer of de keren daarna dat je annuleert worden de kosten van de betreffende les gewoon in rekening gebracht.
 7. Wanneer minder dan twee weken vooraf wordt geannuleerd, b.v. in verband met plotselinge ziekte, dan worden de cursuskosten gewoon in rekening gebracht.
 8. Je kunt annuleren door een e-mailtje te sturen naar info@afterall.nl, dat altijd zal worden bevestigd.
 9. Het cursusgeld kan uitsluitend worden betaald per automatische Euro-incasso, te voldoen op de 1e werkdag van elke kalendermaand.
 10. Het volgende is inbegrepen in het cursusgeld: bloemen, groen- en bijmaterialen, ondergronden en twee consumpties per les.
 11. Wanneer je je hebt aangemeld voor de cursus en deze blijkt al vol te zitten, dan zullen we je voorstellen om je op een wachtlijst te zetten. Wanneer er weer ruimte is kunnen we je benaderen om je toe te voegen aan de lijst van deelnemende cursisten.
 12. Tijdens de cursus zullen o.a. de volgende technieken, al dan niet gecombineerd, worden toegepast: vlechten, lijmen, prikken, steken, wikkelen, draadtechnieken.
 13. Zelf mee te brengen: je gereedschap en je fototoestel. Indien je nieuw gereedschap nodig heeft dan kan je dat natuurlijk ook bij ons aanschaffen. Laat even weten of en welk gereedschap je al nodig hebt voor aanvang van je eerste les.
 14. Heb je vooraf nog vragen? Stuur dan een mailtje naar info@afterall.nl of bel naar 0495-769000.

Wanneer kun je beginnen?

Aanvang en duur

 • Je kunt elke maand 'instappen'.
 • Direct na inschrijving kun je al aan de slag met de videolessen op www.onlineBloemschikken.nl.
 • Iedere maand één middag vol inspiratie.
 • Elke laatste donderdagmiddag van de maand, ook in de zomervakantie.
 • De middag duurt van 13.00 tot ongeveer 16.00 uur.
 • Vanaf 13.00 uur is er (inleef-) tijd voor koffie/thee vooraf.
 • Drankje tijdens de nabespreking.

Lesdata in 2023

Lesdata in 2024

 • 26 januari
 • 16 februari *
 • 30 maart
 • 20 april *
 • 25 mei
 • 29 juni
 • 27 juli
 • 31 augustus
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 30 november
 • 14 december *
 • 25 januari
 • 29 februari
 • 28 maart
 • 25 april
 • 30 mei
 • 27 juni
 • 25 juli
 • 29 augustus
 • 26 september
 • 31 oktober
 • 28 november
 • 12 december *

* = afwijkende lesavond

Bruto prijs: € 64,00

Stap budget: - € 0,00


Netto prijs: € 64,00

Comfortabel gespreid betalen

Wanneer je deze opleiding bij After All volgt, dan betaal je comfortabel per maand via automatische euro-incasso. Kies voor deze (verplichte) optie op het inschrijfformulier.

Leslocatie

Gemeenschapscentrum 'de Schakel'
St. Barbaraweg 1
6024 AR Budel-Dorplein
Nederland