After All ontvangt het CRKBO- én het NRTO-keurmerk!

Persbericht

Budel, 10 januari 2022

 

Dubbelslag in Kwaliteit en Professionaliteit

After All Vakopleidingen Bloemschikken heeft op 18 november 2021 zowel het NRTO-keurmerk als het CRKBO-keurmerk (opnieuw) ontvangen. Deze dubbelslag in Kwaliteit en Professionaliteit betekent veel voor After All.

 

CRKBO-keurmerk

In het register van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. After All laat met dit keurmerk zien dat haar opleidingen voldoen aan strenge eisen op het gebied van kwaliteit en professionaliteit.

 

BTW-vrij

Daarnaast heeft het CRKBO-keurmerk als groot voordeel (met name voor particulieren en BTW-vrije ondernemers) dat After All haar opleidingen en cursussen vrij van BTW mag aanbieden. En dat is iets wat je stevig voelt in je portemonnee!

 

NRTO-keurmerk

Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

 

Branchevereniging met banden

In de NRTO heeft After All een moderne, stevige en vooruitstrevende branchvereniging gevonden, die opkomt voor haar leden in de wereld van private (particuliere) opleidingen. De NRTO heeft stevige banden met de overheid en dat werpt haar vruchten af.

 

After All Vakopleidingen Bloemschikken is gecertificeerd door NRTO.

 

Meer slagkracht

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat After All Vakopleidingen Bloemschikken voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kan After All aantonen dat zij voldoet aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. “Kwaliteit, eerlijkheid, duidelijkheid en transparantie zijn onze toverwoorden”, vertelt directeur Joop Overhand van After All. "De NRTO is voor ons op deze vlakken een uitstekend verlengstuk en biedt ons naast onze gewaardeerde flexibiliteit nu ook meer slagkracht."

 

Keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder

Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.

 

Over After All Vakopleidingen Bloemschikken

After All verzorgt praktijkgerichte Vakopleidingen Bloemschikken en leidt daarmee o.a. toekomstig Bloemist Winkeliers en professioneel bloembinders op. Dat doet After All in klassikale vorm, maar ook digitaal d.m.v. haar unieke online streaming videolessen.

 

Kosteloos dankzij het STAP-budget

Dankzij het STAP-budget kan After All vanaf 1 maart 2022 een groot deel van haar opleidingen geheel kosteloos aanbieden. Alle overige opleidingen van After All kunnen worden aangeboden met een subsidie van maximaal € 1.000,- per persoon.