Scholingsaftrek verdwijnt nog niet in 2018 !!!

Het kabinet was van plan om met ingang van 1 januari 2018 de aftrek scholingsuitgaven af te schaffen. (Voormalig) minister Bussemaker van Onderwijs heeft laten weten dat de voorgenomen afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven met een jaar wordt uitgesteld tot 2019.

 

Een jaar uitstel

Het wetsvoorstel van eind 2016 is na de verkiezingen van 15 maart 2017 door de Kamer controversieel verklaard, waardoor het besluitvormingsproces rondom dit wetsvoorstel nu stil ligt.

 

Bezuiniging teruggedraaid

Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota opgenomen dat de bezuiniging op deze dossiers wordt teruggedraaid, waardoor het volledige fiscale budget beschikbaar komt voor de vervangende uitgavenregelingen. De wetswijziging zou oorspronkelijk ingaan per 2018. Dit is echter een wijziging met forse uitvoeringsgevolgen (voor o.a. de Belastingdienst), waarvoor voorbereidingstijd nodig is.

Nu is dus besloten om de voorgenomen afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven met een jaar uit te stellen tot 2019.

 

Scholingsvouchers

Over de inhoudelijke uitwerking van een regeling voor scholingsvouchers ter vervanging van de aftrek van scholingsuitgaven moeten in overleg met de Kamer nog keuzes worden gemaakt. De afgelopen periode is de regeling scholingsvouchers voor zover mogelijk uitgewerkt met als uitgangspunt dat de nieuwe regeling per 2019 ingaat.
Om de beoogde uitvoerder(s) voldoende tijd te geven voor de ontwikkeling van de benodigde systemen is het wenselijk dat de belangrijkste keuzes dit jaar door het nieuwe kabinet worden gemaakt.

 

~ Joop Overhand ~